Tullbestämmelser, import och export - Thailand

Här kan du läsa om tullbestämmelser i thailand och import- och exportbestämmelser.

Besökare kan importera tullfritt till Thailand

  • Tobak 200 cigaretter eller 250 gram cigarrer eller tobak
  • Alkohol en liter vin, öl eller sprit
  • Parfym 60 milliliter

Besökare får ta med sig värde saker upp till 10.000 THB. Samtliga högre belopp måste deklareras på platsen för inresa. Thailand förbjuder import av narkotika, skjutvapen, farliga kemikalier, förfalskade varor, piratkopierade objekt, falska sedlar och mynt, skyddade djur och pornografi.

Tullbestämmelser Thailand för utländsk valuta

Varje person som tar ett sammanlagt belopp av utländsk valuta överstigande 20 000 USD eller motsvarande ut eller in till Konungariket Thailand, skall deklarera det belopp i utländsk valuta till Tullen. Underlåtenhet att deklarera eller göra falsk deklaration är ett brott.

Mediciner

Tullen tillåter normalt besökare att ta in mediciner dom behöver för att täcka sina medicinska behov i landet. Så länge som medicinen inte är på den listan över förbjudna preparat eller olaglig narkotika. Och skall vara för eget bruk (ej försäljning eller gåva) bästa råd är att bära mediciner i sin originalförpackning och en anteckning från din läkare, leverantör eller en kopia av receptet.

Import och export

Thailand har släppt mycket på sin tulldeklaration procedur för att underlätta import och export av material. Med införandet av ATA carneten systemet har tillfällig införsel förfaranden anpassats till internationell praxis.

Varje parti kommer att bli befriade från skatt, under förutsättning att

  • Det används till förmån för kungariket socialt, ekonomiskt eller tekniskt
  • Har inget kommersiellt värde, och det ska distribueras för delegaternas användning
  • Det är återexporteras inom 3 månader importören som har gett de nödvändiga försäkringar

 

 


Läs mer om tullbestämmelser Thailand på hemsidan: www.customs.go.th

 

 

Upphovsrätt © 2024 ThailandGuide24.se - Med ensam rätt. Siam Sunflower Co., Ltd. Webbkarta